Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/212/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe