Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/146/09 Rady Gminy Sejny

z dnia 23 czerwca 2009r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sejny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe