Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/188/09 ; Rady Gminy Kolno

z dnia 26 czerwca 2009r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe