Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-118/09 Wojewody Podlaskiego

z dnia 6 lipca 2009r.

w sprawie stwierdzenia nieważności § 13 ust. 2 Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIX/151/09 Rady Gminy Płaska z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Płaska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe