Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 133/XXIII/09 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 23 czerwca 2009r.

w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2009-2014

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe