Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/129/09 Rady Gminy Janów

z dnia 24 czerwca 2009r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowcom reprezentującym Gminę Janów na zawodach sportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe