Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wojewody Podlaskiego

z dnia 9 lipca 2009r.

rozwiązanie porozumienia zawartego w dniu 14 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku prowadzenia spraw z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska należących do kompetencji Wojewody Podlaskiegp

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe