Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wojewody Podlaskiego

z dnia 10 lipca 2009r.

w sprawie powierzenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Śrdowiska w Białymstoku prowadzenia zadań z zakresu ochrony środowiska należących do kompetencji Wojewody Podlaskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe