Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/105/09 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 25 marca 2009r.

w sprwie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe