Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 6/09 Wojewody Podlaskiego

z dnia 24 lipca 2009r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą "Uroczysko Skrabacinka"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe