Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 173/2623/09 Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 13 lipca 2009r.

w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego komunikatu dotyczącego zmian w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe