Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/219/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 sierpnia 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe