Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/191/09 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 27 sierpnia 2009r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe