Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/214/09 Rady Gminy Łomża

z dnia 28 sierpnia 2009r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy Łomża przez osoby prawne i fizyczne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe