Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr OR.0136-6/09 Starosty Siemiatyckiego

z dnia 31 sierpnia 2009r.

Ogłoszenie Starosty Siemiatyckiego w sprwie zgłaszania kandydatów na członka powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu siemiatyckiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe