Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/227/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności miasta Bielsk Podlaski oraz miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe