Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-139/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 września 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIX/232/09 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

w sprawie gospodarowania nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, w których wyodrębniono lokale mieszkalne, stanowiącymi własność Gminy Czarna Białostocka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe