Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.K.K.0911-141/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 września 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVI/170/09 Rady Gminy Zawady

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawady

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe