Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/219/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia,zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe