Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/136/09 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008 - 2012.

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe