Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/147/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 września 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, orpóżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Hajnówka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe