reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/2009 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 23 października 2009r.

do porozumienia nr 5/2009 z dnia 20 maja 2009 r. zawartego pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Józefa Gajewskiego, przy kontrasygancie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, zawanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", z jednej strony a Gminą Suwałki reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującą", z drugiej strony, w sprawie powierzenia przez Przekazującą Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. prowadzenia zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych szkołach podstawowych funcjonujących na terenie miasta Suwałk


§ 1. Na podstawie § 3 ust.1 pkt 2 ) ww. porozumienia strony zgodnie postanawiają wprowadzić do przedmiotowego porozumienia następujące zmiany:
- w § 3 ust.1 dodaje się pkt 2 a) w brzmieniu:
" 2a) Przekazująca zobowiązuje się do przekazania Przejmującemu dotacji za cztery miesiące, tj. od 1 września 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w kwocie 13.427,13 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 13/100), zgodnie z kalkulacją rzeczywistych kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki, stanowiącą załącznik do niniejszego aneksu. "
§ 2. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.
§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym każdej ze stron oraz jeden egzemplarz zostanie przekazany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Prezydent Miasta Suwałk
Józef Gajewski
Wójt Gminy Suwałki
Tadeusz Chołko
Załącznik do Aneksu Nr 1/2009
z dnia 23 października 2009 r.
Zalacznik1.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama