Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/138/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 października 2009r.

uchylająca uchwałę Nr XX/181/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z 6 kwietnia 2006 r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe