reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 123/XXVII/09 Wójta Gminy Rutki

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Rutki:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 200,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 400,00 zł,
c) powyżej 9 ton - 600,00 zł;
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniejniż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 700,00 700,00
13 14 700,00 700,00
14 15 700,00 700,00
15 1.100,00 1.266,00
Trzy osie
12 17 900,00 900,00
17 19 900,00 900,00
19 21 900,00 900,00
21 23 900,00 1026,00
23 25 1.200,00 1.594,00
25 1.200,00 1.594,00
Cztery osie i więcej
12 25 1.500,00 1.500,00
25 27 1.500,00 1.500,00
27 29 1.500,00 1.672,00
29 31 2.200,00 2.480,00
31 2.200,00 2.480,00
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 200,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 400,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 600,00 zł;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalnamasa całkowita zespołupojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnikbalastowy + przyczepa (wtonach) Stawka podatku (w złotych)
Dwie osie
12 18 420,00 420,00
18 25 420,00 486,00
25 31 1.000,00 1.200,00
31 1.428,00 1.960,00
Trzy osie i więcej
12 40 1.500,00 1.743,00
40 2.000,00 2.577,00
5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 200,00 zł;
6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia zespołu pojazdów:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazdsilnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 300,00 300,00
18 25 300,00 324,00
25 500,00 568,00
Dwie osie
12 28 750,00 750,00
28 33 750,00 860,00
33 38 860,00 1.306,00
38 1.162,00 1.719,00
Trzy osie i więcej
12 38 820,00 953,00
38 953,00 1.295,00
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 700,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 900,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 85/XX/08 Rady Gminy Rutki z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie podatków od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 5, poz. 33).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący RadyJarosław Targoński
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama