Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/145/09 Rady Gminy Wizna

z dnia 10 listopada 2009r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe