reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/167/09 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 12 listopada 2009r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r nr 48 poz.327, nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poiz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1824, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące na terenie gminy:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , o masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 729,28 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.216,64 zł,
c) powyżej 9 ton - 1.459,96 zł;
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - wg poniższej tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Minimalna stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 10,00 143,64
13 14 143,64 397,01
14 15 397,01 559,30
15 559,30 1.265,69
Trzy osie
12 17 143,64 249,88
17 19 249,88 512,58
19 21 512,58 665,55
21 23 665,55 1.025,15
23 25 1.025,15 1.593,77
25 1.025,15 1.593,77
Cztery osie i wiecej
12 25 665,55 674,89
25 27 674,89 1.053,17
27 29 1.053,17 1.671,99
29 31 1.671,99 2.479,97
31 1.671,99 2.479,97
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 - 1.703,27zł.
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia - wg poniższej tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Minimalna stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 10,00 38,54
18 25 268,57 485,74
25 31 566,30 929,42
31 1.427,98 1.959,23
Trzy osie
12 14 1.259,85 1.742,06
40 1.742,06 2.576,88
5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 - 1.459,96 zł
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia - wg poniższej tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Minimalna stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorz. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 10,00 25,71
18 25 179,82 323,44
25 323,44 567,47
Dwie osie
12 28 212,52 312,94
28 33 620,01 859,37
33 38 859,37 1.305,39
38 1.161,77 1.718,71
Trzy osie
12 38 684,23 952,76
38 952,76 1.294,88
7) od autobusu , w zależności od ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.703,27 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.153,41 zł
§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1) środki transportowe stanowiące własność gminy, za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
2) środki transportowe stanowiące własność gminy, za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 3. Traci moc Uchwała XX/120/08 z dnia 14.11.2008 r. r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na 2008 rok.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Leszek Buziuk
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama