reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/246/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 listopada 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/76/07 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007 r. Nr 273, poz. 3033, z 2009 r. Nr 179, poz. 1903) w § 4:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
" 1) jest uczniem szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski lub w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium był uczniem takich szkół; "
2) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
" 1a) zamieszkuje w mieście Bielsk Podlaski. "
§ 2. Na podstawie kryteriów określonych niniejszą uchwałą stypendium wypłaca się uczniom, co do których wnioski o przyznanie stypendium złożono do dnia 30 września 2009 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Andrzej Stepaniuk
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama