Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/139/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe