| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/148/09 Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 grudnia 2009r.

o zaliczeniu dróg położonych na terenie gminy Jaświły do dróg gminnych


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 218, poz. 1391, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 227, poz. 1505), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Monieckiego uchwala się co następuje:
§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się następujące drogi położone na terenie gminy Jaświły:
Lp. Przebieg drogi
1. Droga oznaczona nr geod. 197, położona w obrębie wsi Dolistowo Nowe, od drogi gminnej 103404B (ulica wsi Dolistowo Nowe) - do drogi wojewódzkiej nr 670 (Osowiec-Suchowola)
2. Droga oznaczona nr geod. 213, położona w obrębie wsi Dolistowo Nowe, stanowiąca przedłużenie istniejącej drogi gminnej nr 103411B ze wsi Radzie poprzez drogę wojewódzką nr 670 (Osowiec-Suchowola) - do drogi gminnej nr 103404B (ulica wsi Dolistowo Nowe).
3. Droga oznaczona nr geod. 645, położona w obrębie wsi Dolistowo Stare, stanowiąca przedłużenie drogi gminnej nr 103410B (ze wsi Radzie), od drogi powiatowej 1407B - do drogi gminnej 103406B (Mikicin - Dolistowo)
4. Droga oznaczona nr geod. 652, położona w obrębie wsi Dolistowo Stare, od drogi wojewódzkiej nr 670 (Osowiec-Suchowola) - do drogi stanowiącej przedłużenie drogi gminnej nr 103410B od drogi powiatowej nr 1407B - do drogi gminnej nr 103406B.
5. Droga oznaczona nr geod. 641, położona w obrębie wsi Dolistowo Stare i nr geod. 947, położona w obrębie wsi Zabiele, stanowiąca przedłużenie drogi gminnej nr 103401B prowadząca od drogi gminnej nr 103408B - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 670 i wsi Zabiele.
6. Droga oznaczona nr geod. 106, położona w obrębie wsi Radzie, łącząca drogi gminne nr 103410B i nr 103411B
7. Droga oznaczona nr geod. 908/1 i 1124 położona w obrębie wsi Zabiele, od drogi powiatowej nr 1351B - do mostu na rzece Brzozówka
8. Droga oznaczona nr geod. 912, 913, 914, 918, położona w obrębie wsi Zabiele, od ulicy w połowie wsi Zabiele (droga powiatowa nr 1351B) do mostu na rzece Brzozówka) - do drogi powiatowej nr 1351B stanowiącej ulicę wsi Zabiele przy początku wsi od strony gminy Suchowola.
9. Droga oznaczona nr geod. 928/1 i 928/2, położona w obrębie wsi Zabiele, od drogi powiatowej nr 1351B - w kierunku wsi Karpowicze gm. Suchowola
10. Droga oznaczona nr geod. 913, położona w obrębie wsi Zabiele, od ulicy wsi Zabiele przy budynku byłej Szkoły Podstawowej (droga powiatowa nr 1351B) do drogi oznaczonej nr geod. 912,913, 914, 918 położonej w obrębie wsi Zabiele.
11. Droga oznaczona nr geod. 920/1, 920/2, 921 i 922, położona w obrębie wsi Zabiele, od drogi oznaczonej nr geod. 908/1 i 1124 w Zabielu (prowadzącej od drogi powiatowej nr 1351B - do mostu na rzece Brzozówka) w kierunku kol. wsi Karpowicze gm. Suchowola
12. Droga oznaczona nr geod. 935, położona w obrębie wsi Zabiele, stanowiąca połaczenie drogi wojewódzkiej nr 670 (Osowiec-Suchowola) i drogi powiatowej nr 1351B (ulica wsi Zabiele - koniec wsi od strony Dolistowa Starego)
13. Droga oznaczona nr geod. 233/2, położona w obrębie wsi Dzięciołowo, od drogi powiatowej nr 1351B z drogą gminną nr 103405B (Dzięciołowo-Dolistowo Stare)
14. Droga oznaczona nr geod. 241, położona w obrębie wsi Dzięciołowo, od drogi powiatowej nr 1350B - do drogi gminnej nr 103408B
15. Droga oznaczona nr geod. 244, 245/2 i 248, położona w obrębie wsi Dzięciołowo, od drogi powiatowej Nr 1351B (od początku wsi Dzięciołowo -od strony wsi Zabiele) - droga zagumienna wsi Dzięciołowo - do drogi powiatowej Nr 1350B.
16. Droga oznaczona nr geod. 254, 255, 256 i 257, położona w obrębie wsi Dzięciołowo, od drogi gminnej nr 103432B, w kierunku rzeki Brzozówka i do mostku na rzece Biebła na drodze gminnej nr 103432B w kierunku wsi Brzozowa
17. Droga oznaczona nr geod. 252 i 253 oraz droga oszer. 6m do drogi nr geod. 257, położona w obrębie wsi Dzięciołowo, od drogi gminnej nr 103432B (przy działce nr geod. 149/12) poprzez drogę graniczną z gminą Suchowola, do drogi oznaczonej nr geod. 257 w kierunku rzeki Brzozówka i wsi Brzozowa.
18. Droga oznaczona nr geod. 632, położona w obrębie Dolistowa Starego, stanowiąca przedłużenie drogi powiatowej nr 1220B, od drogi powiatowej nr 1351B (stanowiącej ulicę wsi Dolistowo Stare) do drogi wojewódzkiej nr 670 (Osowiec - Suchowola)
19. Droga oznaczona nr geod. 633, położona w obrębie Dolistowa Starego, od drogi wojewódzkiej 670 (Osoiwec-Suchowola) obok Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym- do drogi powiatowej nr 1351B.
20. Droga oznaczona nr geod. 589, 591 i 719/1, położona w obrębie wsi Dolistowo, stanowiąca przedłużenie drogi gminnej 103402B, od drogi powiatowej nr 1351B z początku wsi Dolistowo (od strony wsi Zabiele) do drogi powiatowej nr 1351B przy działce oznaczonej nr geod. 403/5.
21. Droga oznaczona nr geod. 222, położona w obrębie wsi Mikicin, od drogi powiatowej nr 1350B w kierunku kol. Mikicin ( Ogólec - Zapole).
22. Droga oznaczona nr geod 949, położona w obrębie wsi Mikicin, stanowiąca drogę "zagumienną", od drogi powiatowej nr 1350B, do drogi gminnejnr 103406B.
23. Droga oznaczona nr geod. 49, położona w obrębie wsi Mikicin, stanowiąca połączenie drogi powiatowej nr 1350B z koloniami wsi Mikicin (działki nr geod. 1, 2, 3, 51).
24. Droga oznaczona nr geod. 159 i 172, położona w obrębie wsi Mikicin, od drogi gminnej 103406B (przy działce nr geod. 173) - do drogi gminnej nr 103408B (przy działce nr geod. 143)
25. Droga stanowiąca połączenie dróg: gminnej nr 103406B, z powiatową nr 1350B, ozanaczona nr geod. 102, położona w obrębie wsi Mikicin, od drogi gminnej nr 103406B do drogi gminnej oznaczonej nr geod. 49, położonej w obrębie wsi Mikicin.
26. Droga stanowiąca połączenie dróg: gminnej nr 103406B, z powiatową nr 1350B, ozanaczona nr geod. 28, położona w obrębie wsi Mikicin, od drogi powiatowej nr 1350B do drogi gminnej oznaczonej nr geod. 49, położonej w obrębie wsi Mikicin,
27. Droga oznaczona nr geod. 526, 542 i 566, położona w obrębie wsi Mikicin, od drogi powiatowej nr 1350B, do drogi gminnej Nr 103430B.
28. Droga oznaczona nr geod. 611, położona w obrębie wsi Mikicin, oraz nr geod. 406, położona w obrębie wsi Brzozowa, od drogi gminnej nr 103430B (przy działce nr geod. 582) - do drogi powiatowej nr 1360B (kolonie wsi Brzozowa).
29. Droga oznaczona nr geod. 220, położona w obrębie wsi Romejki, od drogi powiatowej nr 1407B - do drogi powiatowej Nr 1356B
30. Droga oznaczona nr geod. 226, położona w obrębie wsi Romejki, (droga "zagumienna wsi Romejki), od drogi gminnej oznaczonej nr geod. 220, do drogi powiatowej nr 1407B
31. Droga oznaczona nr geod. 208 i 210, położona w obrębie wsi Romejki, a także nr geod. 512, położona w obrębie wsi Jaświły, od drogi powiatowej 1407B, do drogi gminnej nr 103416B.
32. Droga oznaczona nr geod. 207, położona w obrębie wsi Romejki, od drogi powiatowej nr 1407B przy działce nr geod. 51, do drogi gminnej oznaczonej nr geod. 208 położonej w obrębie wsi Romejki.
33. Droga oznaczona nr geod. 209, położona w obrębie wsi Romejki, od drogi powiatowej nr 1407B, przy działce nr geod. 52/3, do drogi gminnej oznaczonej nr geod. 210, położonej w obrębie wsi Romejki.
34. Droga oznaczona nr geod. 213, położona w obrębie wsi Romejki, od drogi powiatowej nr 1407B, przy działce nr geod. 47/5, do drogi gminnej oznaczonej nr geod. 210, położonej w obrębie wsi Romejki.
35. Droga oznaczona nr geod. 578, położona w obrębie wsi Brzozowa, od drogi powiatowej nr 1356B, do drogi gminnej nr 103428B.
36. Droga oznaczona nr geod 388, położona w obrębie wsi Brzozowa, nr geod. 505 położona w obrębie wsi Bobrówka, od drogi gminnej Nr 103428B w kierunku drogi gminnej Nr 103427B.
37. Droga oznaczona nr geod. 546 i 547, położona w obrebie wsi Brzozowa "droga zagumienna" od drogi gminnej nr 103432B, do drogi powiatowej nr 1352B.
38. Droga oznaczona nr geod. 556, położona w obrębie wsi Brzozowa, od drogi powiatowej nr 1352B w kierunku łąk wsi Mikicin.
39. Droga oznaczona nr geod. 567, położona w obrębie wsi Brzozowa, od drogi powiatowej nr 1352B, do drogi powiatowej nr 1360B.
40. Droga oznaczona nr geod. 568, położona w obrębie wsi Brzozowa, od drogi powiatowej nr 1356B - do drogi gminnej oznaczonej nr geod. 567, położonej w obrębie wsi Brzozowa.
41. Droga oznaczone nr geod. 224, położona w obrębie wsi Roemjki oraz nr geod. 530, położona w obrębie wsi Bobrówka, od drogi powiatowej Nr 1360B- do drogi gminnej Nr 103426B.
42. Droga oznaczona nr geod. 491/1 i 509/1, położona w obrębie geod. wsi Bobrówka, od drogi powiatowej nr 1356B, przecinająca dogę powiatową nr 1357B do drogi gminnej oznaczonej nr geod. 498/1 stanowiącej przedłużenie drogi gminnej nr 103424B (droga "zagumienna").
43. Droga oznaczona nr geod. 493/1, 493/2 i 512/1, położona w obrębie wsi Bobrówka, od drogi gminnej oznaczonej nr geod. 491/1 i 509/1 (droga zagumienna wsi Bobrówka), przez drogę powiatową nr 1357B, do kolonii wsi Bobrówka w kierunku wsi Krzywa.
44. Droga oznaczona nr geod. 509/2, położona w obrębie wsi Bobrówka, od drogi gminnej oznaczonej nr geod. 491/1 i 509/1 (droga zagumienna wsi Bobrówka), w kierunku wsi Krzywa.
45. Droga oznaczona nr geod. 511, położona w obrębie wsi Bobróka, od drogi gminnej oznaczonej nr geod. 509/2 położonej w obrębie wsi Bobrówka- do kolonii wsi Krzywa.
46. Droga oznaczona nr geod. 504, położona w obrębie wsi Bobrówka, od drogi powiatowej nr 1356B - do drogi gminnej oznaczonej nr geod. 308 położonej w obrębie wsi Brzozowa i 505 położonej w obrębie wsi Bobrówka.
47. Droga oznaczona nr geod. 532/1, położona w obrębie geod. wsi Bobrówka, od drogi powiatowej nr 1356B- do drogi oznaczonej nr geod. 224 położonej w obrębie wsi Romejki i 530 w obrębie wsi Bobrówka.
48. Droga oznaczona nr geod. 499 i 500, położona w obrębie wsi Bobrówka, od drogi powiatowej nr 1357B - do drogi stanowiącej przedłużenie drogi gminnej oznaczonej nr 103424B, oznaczonej nr geod. 498/1, położonej w obrębie wsi Bobrówka.
50. Droga oznaczona nr geod. 517/1, 518/1 i 519/1, położona w obrębie wsi Bobrówka, od drogi powiatowej nr 1356B, w kierunku wsi Koziniec, do drogi gminnej nr 103423B.
51. Droga oznaczona nr geod. 515/1, położona w obrębie wsi Bobrówka, od drogi powiatowej nr 1356B- do drogi gminnej oznaczonej nr geod. 517/1, 518/1 i 519/1 (Bobrówka - Koziniec).
52 Droga oznaczona nr geod. 103, położona w obrębie wsi Bagno i nr geod. 348, położona w obrębie wsi Szpakowo, od drogi powiatowej nr 1354B- do drogi powiatowej nr 1361B.
53. Droga oznaczona nr geod. 269/2, położnoa w obrębie wsi Bagno, od drogi powiatowej nr 1354B - do drogi gminnej nr 103415B.
54. Droga oznaczona nr geod. 260 i 186/1, położona w obrębie wsi Bagno, od drogi gminnej nr 103417B- do drogi gminnej nr 103415B.
55. Droga oznaczona nr geod. 343, położona w obrębie wsi Szpakowo, Nr 236, położona w obrębie wsi Rutkowskie Duże, od drogi gminnej nr 103419B - do drogi powiatowej 1354B.
57. Droga oznaczona nr geod. 330, 336, położona w obrębie wsi Szpakowo, oraz nr geod. 8, położona w obrębie wsi Rutkowskie Małe, od drogi powiatowej nr 1412B - do drogi gminnej Szpakowo-Goniądz.
58. Droga oznaczona nr geod. 335 i 338, położona w obrębie wsi Szpakowo, od drogi powiatowej nr 1412B w kierunku wsi Łupichy (przedłużenie drogi gminnej nr 103419B)
59. Droga oznaczona nr geod. 514 i 515, położona w obrębie wsi Jaświły, (droga "zagumienna" wsi Jaświły), od drogi powiatowej nr 1360B - do drogi gminnej nr 103431B.
60. Droga oznaczona nr geod. 241/5, 502 i 502/2, położona w obrębie wsi Jaświły, od drogi powiatowej nr 1360B - do drogi gminnej nr 103430B.
61. Droga oznaczona nr geod. 507 i 508/1, położona w obrębie wsi Jaświły oraz 32 i 33 położona w obrębie wsi Mociesze, (droga zagumienna wsi Jaświły) od drogi powiatowej nr 1407B - do drogi gminnej nr 103416B.
62. Droga oznaczona nr geod. 520, położona w obrębie wsi Jaświły, od drogi powiatowej nr 1360B (przy działce nr geod. 283/1) do drogi powiatowej nr 1360B (przy działce nr geod. 304/2)
63. Droga oznaczona nr geod. 521, położona w obrębie wsi Jaświły, od drogi powiatowej nr 1407B - do drogi gminnej oznaczonej nr geod. 520 położonej w obrębie wsi Jaświły.
64. Droga oznaczona nr geod. 500 i 511, położona w obrębie wsi Jaświły, przedłużenie drogi gminnej nr 103416B - do drogi powiatowej nr 1412B.
65. Droga oznaczona nr geod. 293 i 295, położona w obrębie wsi Mociesze, od drogi powiatowej nr 1850B w kierunku Smugorówka Goniądzka.
66. Droga oznaczona nr geod. 281, położona w obrębie wsi Mociesze i w obrębie wsi Gurbicze, od drogi powiatowej nr 1850B - do drogi gminnej nr 103414B.
67. Droga oznaczona nr geod. 289, położona w obrębie wsi Mociesze od drogi powiatowej nr 1850B - do drogi gminnej nr 103415B (Mociesze-gościniec)
68. Droga oznaczona nr geod. 294, położona w obrębie wsi Mociesze, od drogi powiatowej nr 1353B - do drogi gminnej oznaczonej nr geod. 293 i 295, (Mociesze- Smogorówka Goniądzka)
69. Droga oznaczona nr geod. 291, położona w obrębie wsi Mociesze (droga "zagumienna") od drogi gminnej nr 103413B - do drogi gminnej oznaczonej nr geod. 288 (Mociesze - Gościniec)
70. Droga oznaczona nr geod. 88, położona w obrębie wsi Moniuszki, od drogi powiatowej nr 1407B - do drogi powiatowej nr 1851B
71. Droga oznaczona nr geod. 72 i 73/1, położona w obrębie wsi Szaciły, przedłużenie drogi gminnej nr 103412B przez wieś Szaciły, przez drogę powiatową nr 1353B w kierunku wsi Smugorówka Goniądzka.
§ 2. Szczegółowy przebieg i położenie drogi wymienionej w §1 oznaczony jest na mapie stanowiącej załacznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski
Załącznik do Uchwały Nr XXX/148/09
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.jpg

Mapa gminy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »