Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 12/10 Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 18 stycznia 2010r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży

Tekst pierwotny

Na podstawie art.86 ust 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. nr 175 poz.1362) zarządzam co następuje:
§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowaczej w Łomży w wysokości 2 428,00 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Prezydent Miasta Łomża

mgr inż. Jerzy Brzeziński
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe