Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Starosty Białostockiego

z dnia 14 grudnia 2009r.

zawarte w dniu 14 grudnia 2009 r. pomiędzy STAROSTĄ POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO - mgr inż. Wiesławem Puszem zwanym dalej "POWIERZAJĄCYM", a NADLEŚNICZYM NADLEŚNICTWA Knyszyn dr inż. Edwardem Komendą zwanym dalej "PRZYJMUJĄCYM"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe