reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Grajewskiego

z dnia 29 stycznia 2010r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 r


Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została utworzona zarządzeniem Starosty Grajewskiego Nr 6/03 z dnia 24 lutego 2003 r. na podstawie Art.38a, ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm./.
We wrześniu 2009 r. w składzie komisji wprowadzono zmianę. W miejsce ks. Tomasza Wilgi w skład komisji wszedł ks. Tomasz Chudziński. Obecny skład komisji przedstawia się następująco:
- Jarosław Augustowski -Starosta -Przewodniczący Komisji,
- Pan Stanisław Kossakowski- Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego,
- Pan Dariusz Latarowski - Radny Rady Powiatu Grajewskiego,
- Pani Bożena Perkowska - psycholog,
- Ksiądz Tomasz Chudziński,
- Pan podinsp.Grzegorz Dołęgowski - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie,
- Pani nadkom. Wioletta Żelazna- Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
- Pan Krzysztof Waszkiewicz -Burmistrz Grajewa,
- Pan mł.bryg.Andrzej Sobolewski- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
- Pan Antoni Milewski- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego.
W posiedzeniach komisji uczestniczyli również ( w zależności od realizowanej tematyki ) burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, kierownicy powiatowej administracji zespolonej, komendanci straży miejskiej i gminnej oraz kierownicy placówek pomocy społecznej.
Jedna osoba ze składu komisji uczestniczyła w specjalistycznym szkoleniu dla członków komisji zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.
Zadania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku określone zostały w art.38a ust 2 w/w ustawy i należą do nich:
a) Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
b) Opiniowanie programów działania pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
c) Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
d) Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
e) Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa pkt 1,
f) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w prawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
g) Opiniowanie zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 r. odbyła 4 posiedzenia. Frekwencja na posiedzeniach wyniosła średnio 91%. Tematami posiedzeń były m.in. następujące zagadnienia:
1) Ocena rocznych programów działania powiatowych służb, inspekcji i straży.
2) Informacja i ocena dot. bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu.
3) Analiza zagrożeń w ruchu drogowym i kolejowym ze strony dużej zwierzyny dzikiej, a przede wszystkim łosi.
4) Ocena podejmowanych działań w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
5) Zagrożenia i przeciwdziałania w związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia pandemią grypy A/H1/N1.
6) Zagrożenia okresu zimowego. Ochrona ludzi i możliwości udzielania pomocy i wsparcia ludziom bezdomnym i innym osobom szczególnie narażonym na skutki zimy. Ochrona infrastruktury krytycznej.
7) Analiza problemu przemocy w rodzinie na terenie powiatu.
Z przedstawionych przez kierowników powiatowej administracji zespolonej danych, sprawozdań i informacji za 2008 i 2009 rok wynika, że na obszarze powiatu obserwuje się dalszy wzrost poczucia bezpieczeństwa we wszystkich obszarach bezpieczeństwa. Osiągane wyniki, w tym zakresie nie są jednak zadawalające i trwałe. Należy więc prowadzić bardziej zdecydowane działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
W dalszym ciągu niepokojącym zjawiskiem jest problem narkomanii szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Podejmowanych jest szereg działań operacyjnych i profilaktycznych w tym zakresie ( wszystkie szkoły posiadają i realizują programy z zakresu profilaktyki uzależnień ). Starostwo Powiatowe wspomaga te programy poprzez zakup materiałów informacyjnych i propagandowych oraz poprzez współfinansowanie programów artystyczno-profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień. W 2009 r. zakupiono również dla dzieci i młodzieży artykuły (gadżety) odblaskowe, których używanie poprawi ich widoczność. Przedsięwzięcia profilaktyczne w tym zakresie prowadzi również Komenda Powiatowa Policji w Grajewie oraz Państwowa Straż Pożarna.
W pracy komisji dużo uwagi poświecono ocenie zagrożeń okresu zimowego oraz możliwości udzielania pomocy i wsparcia osobom szczególnie narażonym na skutki zimy. Z przedstawionych analiz i informacji wynika, że na terenie powiatu nie występuje problem bezdomności. Istnieje możliwość umieszczenia osób w noclegowniach np. Ełku i Łomży. Największym przy tym problemem jest namówienie zagrożonych osób do skorzystania z tej formy pomocy. Natomiast dużym problemem sygnalizowanym przez policję i pogotowie ratunkowe są osoby będące pod wpływem alkoholu. Problem potęguje fakt, że w powiecie grajewskim, ani żadnym ościennym nie ma izby wytrzeźwień.
Z analizowanych przez komisję w/w zagadnień wynika, że w 2009 r. na terenie powiatu nie wystąpiły bezpośrednie zagrożenia dla ludzi i mienia w większych rozmiarach
Służby ratownicze powiatu posiadają odpowiednie procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Służby te w 2009 r. prowadziły monitoring, działania prewencyjno - profilaktyczne oraz ćwiczenia.
W 2009 r. nie ujawniono na terenie powiatu przypadków zachorowań na grypę wywołaną wirusem A/H1/N1.
Analizując problematykę przemocy w rodzinie zwrócono m.in. uwagę na fakt braku na terenie powiatu, wystarczającej ilości punktów konsultacyjno - informacyjnych dla ofiar przemocy oraz dostatecznej ilości materiałów informacyjnych.
Dużym problemem (szczególnie w okresach jesień-wiosna) są zagrożenia w ruchu drogowym na obszarach leśnych, w związku z nagłym wtargnięciem na jezdnię dużych dzikich zwierząt, a przede wszystkim łosi. W wypadkach tych giną zwierzęta, ale również i ludzie. Komisja omawiała szereg rozwiązań tego problemu, lecz większość z nich z np. z uwagi na wysokie koszty nie mogą być zrealizowane. Komisja zaapelowała o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie znaków i ostrzeżeń drogowych ustawianych na tych odcinkach dróg.
Z posiedzeń komisji sporządzane są protokoły, podpisane przez przewodniczącego.
W 2009 r. do komisji nie wpłynęły skargi, uwagi i wnioski od obywateli, instytucji bądź organizacji.
Na tym sprawozdanie zakończono.
Starosta Grajewski Jarosław Augustowski
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama