Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 359/09 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) i § 15 pkt 2 uchwały Nr XXX/163/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2009 - zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W budżecie miasta na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian w budżecie miasta polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) dokonuje się zmian w budżecie miasta polegających na przeniesieniu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 132,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 132,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 861 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 861 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
2. Po dokonanych zmianach:
1) plan dochodów wynosi ogółem 51 412 943,00 zł,
2) plan wydatków wynosi ogółem 55 333 682,00 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Krzysztof Waszkiewicz
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 359/09
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik1.doc

Przesunięcie wydatków-09.2009
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 359/09
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik2.doc

Przesunięcie dochodów-09.2009
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 359/09
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik3.doc

Zwiększenie dochodów-09.2009
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 359/09
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik4.doc

Zwiększenie wydatków-09.2009
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 359/09
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik5.doc

Zmniejszenie dochodów-09.2009
Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 359/09
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik6.doc

Zmniejszenie wydatków-09.2009
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe