| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/139/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974) oraz art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984) Rada Gminy Przerośl ustala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na 2009r. zgodnie z załacznikim Nr 1,
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2009r. zgodnie z załacznikim Nr 2,
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów ogółem - 8.466.234zł, Plan wydatków ogółem - 10.391.480zł,
§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2009r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. Wykaz dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy przekazanych dla innych podmiotów w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
§ 8. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 7 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Wiesław Radzewicz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/139/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik1.doc

do uchwały Nr XXI/139/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 września 2009r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/139/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik2.doc

do uchwały Nr XXI/139/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 września 2009r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/139/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik3.doc

do uchwały Nr XXI/139/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 września 2009r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXI/139/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik4.doc

do uchwały Nr XXI/139/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 września 2009r.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/139/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik5.doc

do uchwały Nr XXI/139/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 września 2009r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXI/139/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik6.doc

do uchwały Nr XXI/139/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 września 2009r.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXI/139/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik7.doc

do uchwały Nr XXI/139/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 września 2009r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »