| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 187/09 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 8 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104 , poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370,, Nr 227, poz. 1505, z 2009 roku Nr 19, poz. 100) oraz Uchwały Nr XXII/166/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2009 , wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2009 rok
§ 1. § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków - wprowadzenia otrzymanej dotacji
1) Zwiększenia planu dochodów o kwotę 11 912 zł
- Dział 801 rozdział 80101 § 2030 11 912 zł
2) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 11 912 zł
- Dział 801 rozdział 80101 § 4240 11 912 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków - przeniesień w ramach działu
1) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 000 zł
- Dział 852 rozdział 85219 § 4300 2 000 zł
- Dział 852 rozdział 85 219 § 4700 2 000 zł
2) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 000 zł
- Dział 852 rozdział 85219 § 4110 2 000 zł
- Dział 852 rozdział 85295 § 3110 2 000 zł
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczących oświaty
1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 000 zł
- Dział 801 rozdział 80113 § 4410 2 000 zł
2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 000 zł
- Dział 801 rozdział 80101 § 4270 2 000 zł
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi
1) Plan dochodów ogółem 11 180 841 zł
2) Plan wydatków ogółem 11 723 203 zł
3) Na spłatę zaciągniętych kredytów przeznacza się kwotę 26 000 złotych, pochodzącą z wolnych środków.
4) Żródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 542 362 złotych jest pożyczka.
§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć
Załącznik do Zarządzenia Nr 187/09
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 8 października 2009 r.
Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy.
- Do § 1 Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się do budżetu dotację celową na realizację zadań własnych w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 11 912 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.
- Do § 2 Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie wydatków - przeniesień w ramach działu 852 - pomoc społeczna, niezbędnych dla właściwego funkcjonowania jednostki ( kwota 4 000 złotych ).
- Do § 3 W dziale 801 - oświata i wychowanie dokonuje się zmian w planie wydatków - przeniesień w ramach działu, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych ( kwota 2 000 zł ).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »