reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/162 /09 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 165, art. 168 ust. 2 pkt. 2 i art. 184 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1318, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 Nr 19, poz. 100) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 965 000 zł. w tym:
- dział 600 rozdział 60016 § 6208 o kwotę 8 000 zł
- dział 801 rozdział 80110 § 6208 o kwotę 957 0000 zł
§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 957 000 zł w tym:
- dział 630 rozdział 63095 § 6208 o kwotę 957 000 zł
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 528 200 zł w tym
- dział 600 rozdział 60014 § 6620 o kwotę 361 000 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6058 o kwotę 8 000 zł
- dział 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 150 000 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 6068 o kwotę 9 200 zł
§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 520 200 zł w tym:
- dział 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę 361 000 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6059 o kwotę 26 000 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 43 000 zł
- dział 801 rozdział 80132 § 4010 o kwotę 55 000 zł
- dział 801 rozdział 80132 § 4400 o kwotę 6 000 zł
- dział 852 rozdział 85202 § 4330 o kwotę 20 000 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4218 o kwotę 9 200 zł.
§ 5. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 32 516 426 zł, a plan wydatków 35 751 426 zł.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7. W budżecie miasta na 2009 r. przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/125/09 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 r. ( Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54, poz. 508) załącznik Nr 3a pt. "Zadania inwestycyjne na rok 2009" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, załącznik nr 4 pn." Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, załącznik nr 11 pn. "Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznkiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Agnieszka Anna Sitarska
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/162 /09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik1.doc

Objaśnienia do zmian w budżecie
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/162 /09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik2.doc

wykaz zadań inwestcycyjnych
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/162 /09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik3.doc

wydatki na programy
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/162 /09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik4.doc

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama