reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/221/09 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody o 205.132 zł oraz zmniejszyć dochody o 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 399.370 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 211.238 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 16.051.033 zł; w tym dochody bieżące 15.209.375 zł i dochody majątkowe 841.658 zł;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 20.647.346 zł; w tym wydatki bieżące 15.296.273 zł i wydatki majątkowe 5.351.073 zł;
3) deficyt budżetu gminy w wysokości - 4.596.313 zł.
§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (załącznik Nr 4 - zadania inwestycyjne w 2009 r.),
§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w łącznej kwocie (zbiorczo): przychody - 1.882.000 zł, wydatki - 1.847.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Wiesław Jarmusik
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/221/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik1.rtf

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/221/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik2.rtf

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/221/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik3.rtf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2022
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/221/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik4.rtf

Zadania inwestycyjne w 2009 r.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIX/221/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik5.rtf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIX/221/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik6.rtf

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.
UZASADNIENIE
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE
Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: 59.918 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na realizację Rządowego Programu "Radosna szkoła" - 17.889 zł: 5.924 zł dla Szkoły Podstawowej w Bartnikach i 11.965 zł dla Szkoły Podstawowej w Lipsku. Przyznano 23.800 zł na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i 86.375 zł na pomoc materialną uczniom. Wprowadzono przyznane środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 9.697 zł. Zwiększono wpływy z Opłaty eksploatacyjnej - odsetki 200 zł. Zwiększono wpływy z podatków o 5.000 zł, a zmniejszono o 17.000 zł. Zwiększono wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych o 2.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 253 zł.
Po stronie wydatków wprowadzono zmiany wynikłe z otrzymanych dotacji i środków na kształcenie młodocianych pracowników. Zwiększono wydatki inwestycyjne na modernizację MGOK w Lipsku realizowanego w ramach PROW 2007-2013 - 10.000 zł. Zmniejszono wydatki majątkowe o 61.000 zł, w wyniku zakończonej przebudowy drogi Lipszczany - Dolinczany. W Gospodarce mieszkaniowej zmniejszono wydatki o 8.000 zł. W związku z przeprowadzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Lipsku dokonano przesunięcia wydatków o 8 zł. W Ochotniczych strażach pożarnych zwiększono wydatki o 63.533 zł, (w tym majątkowe o 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego do Krasnego). Zmniejszono natomiast wydatki majątkowe o 10.498 zł, w związku z zakończoną termomodernizacją OSP w Lipsku. Przeznaczono 1.000 zł na Fundusz wsparcia Straży Granicznej w Kętrzynie na kształcenie funkcjonariuszy.W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 49.550 zł, a zmniejszono o 14.550 zł. Zmniejszono wydatki w Zwalczaniu narkomanii, a zwiększono w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 500 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 12.100 zł, a zmniejszono o 37.100 zł. Zmniejszono wydatki w Edukacyjnej opiece wychowawczej o 35.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 61.000 zł, w tym 40.000 zł doatcji na inwestycję dla ZGK w Lipsku - na instalację odgazowującą składowisko odpadów stałych. Zmniejszono wydatki majątkowe o 44.582 zł w związku z zakończonym zagospodarowaniem terenu pod plac miejski przy ul. Rynek. W Kulturze fizycznej i sporcie zwiększono wydatki majątkowe 4.000 zł z przeznaczeniem na budowę boiska do piłki nożnej w Lipsku.
Zaktualizowano załączniki inwestycyjne, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz załącznik dotyczący przychodów i wydatków zakładów budżetowych.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama