reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/127/09 Rady Gminy Sokoły

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, art.168 ust 1 i 2 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Dz. U Nr 82, poz. 560,Dz. U. Nr 88 poz. 587, Nr 82 poz.960, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
a) zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 16.354.382 zł, w tym: dochody bieżące 14.689.985 zł, dochody majątkowe 1.664.397 zł, plan wydatków wynosi 17.231.086 zł.
b) zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 17.231.086 zł, w tym: wydatki bieżące 12.263.336 zł, wydatki majątkowe 4.967.750 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 876.704 zł.
§ 2. Załącznik Nr 4 (plan przychodów i rozchodów budżetu gminy), do uchwały budżetowej Nr XIX/94/08 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r. do uchwały budżetowej Nr XIX/94/08 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 2008 roku. Stanowi załącznik Nr 4.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Hanna Maria Kurzyna
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/127/09
Rady Gminy Sokoły
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/127/09
Rady Gminy Sokoły
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/127/09
Rady Gminy Sokoły
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/127/09
Rady Gminy Sokoły
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama