reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/266/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 23 lutego 2010r.

w sprawie wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i warunków udzielenia tej bonifikaty


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241), art. 4 ust.7, ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1439, z 2007 r. Nr 191, poz. 1371, z 2009 r. Nr 206, poz. 1590) Rada Miasta Bielsk Podlaski postanawia:
§ 1. 1. Uprawnionym do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
1) osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;
2) spółdzielniom mieszkaniowym będącym wyłącznymi właścicielami budynków mieszkalnych w związku z przeniesieniem własności lokali mieszkalnych na rzecz członków spółdzielni;
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski udziela bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w wysokości 95%.
2. Warunkiem udzielenia bonifikaty spółdzielni mieszkaniowej jest przedłożenie uchwały organu stanowiącego spółdzielni wyrażającej zgodę na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz oświadczenia zarządu spółdzielni, że przy przenoszeniu własności lokalu mieszkalnego na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej udział we własności nieruchomości gruntowej zostanie sprzedany za cenę uwzględniającą otrzymaną bonifikatę.
§ 2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się również lokale o charakterze innym niż lokale mieszkalne, a także zabudowanych budynkami wykorzystywanymi na cele mieszkaniowe i inne jak mieszkaniowe bonifikata, o której mowa w § 1 może być udzielona proporcjonalnie do powierzchni gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe.
§ 3. Bonifikata może być udzielona, jeżeli wieczysty użytkownik:
1) zobowiąże się do jednorazowego wniesienia całej należności za przekształcenie prawa;
2) poniesie koszty sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości i wartość prawa użytkowania wieczystego.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/90/07 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i uchwała Nr XXVII/131/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zmieniona uchwałą Nr XXXIX/206/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2009 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Andrzej Stepaniuk
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama