reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/144/09 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół, dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym


Na podstawie art.54 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr. 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały wysokość stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół, dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy

Albert Kochanowski
Załącznik do Uchwały Nr XXII/144/09
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 grudnia 2009 r.
REGULAMIN
w sprawie określenia stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół, dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym.
§ 1. Regulamin dotyczy nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach położonych na terenie Gminy Wąsosz.
§ 2. 1. Nauczycielowi, o którym jest mowa w § 1, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej "dodatkiem", w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc z dołu w wysokości ustalonej procentowo w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym i wynosi:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 1,00 %,
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 1,50 %,
3) przy trzech osobach w rodzinie - 2,00 %,
4) przy czterech osobach i więcej w rodzinie - 3,00 %.
2. Do osób, o których mowa w ust. l zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci do 20 roku życia, a także rodziców, pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. l małżonkowie określają pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek.
4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
§ 3. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1. nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,
4. korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.
§ 4. Dyrektorowi szkoły dodatek przyznaje Wójt Gminy, a nauczycielowi dyrektor szkoły.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama