Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0151/337/09 Burmistrza Supraśla

z dnia 30 listopada 2009r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe