reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/127/09 Rady Gminy Poświętne

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2009 r


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r.: Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457, z 2006 r.:Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223. poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52, poz. 420) oraz art.165, 168, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r.: Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. : Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619), uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2009 rok w zakresie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3a do uchwały budżetowej na 2009 rok w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 382 698 zł.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem: 9 426 563 zł;
2) plan wydatków ogółem: 10 382 660 zł;
3) plan wydatków ogółem: 10 382 660 zł;
a) zaciągniętej pożyczki w kwocie 382 698 zł;
b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 173 399 zł;
c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 400 000 zł;
§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/127/09
Rady Gminy Poświętne
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/127/09
Rady Gminy Poświętne
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/127/09
Rady Gminy Poświętne
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/127/09
Rady Gminy Poświętne
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKOW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 R.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/127/09
Rady Gminy Poświętne
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama