reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/256/10 Rady Gminy Gródek

z dnia 2 marca 2010r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych i wywozu stałych odpadów komunalnych do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za korzystanie z gminnej oczyszczalni ścieków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, 2006 r. Nr 144, poz. 1042, 2008 r. Nr 223, poz. 1464, 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, 1998 r. Nr 106, poz. 668, 2002 r. Nr 113, poz. 984, 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937, 2008 r. Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i wywozu stałych odpadów komunalnych do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gródek, świadczone przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku i podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za korzystanie z gminnej oczyszczalni ścieków:
1) za odbiór i wywóz stałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na miejsce odzysku lub unieszkodliwiania:
a) 1 pojemnik SM 110-120 - 9,00 zł (netto),
b) 1 pojemnik HDPE 1100 - 65,00 zł (netto),
c) pojemnik KP 7 - 60,00 zł (netto) za 1 m3;
2) za odbiór i wywóz na miejscu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż stałe niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 1 - 230,00 zł (netto) za 1 tonę;
3) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - 15,00 zł (netto) za 1m3;
4) za przyjęcie nieczystości płynnych na gminną oczyszczalnię ścieków - 10,00 zł (netto) za 1m3.
§ 2. Do podanych w § 1 stawek opłat dolicza się podatek VAT według stawek określonych ustawą o podatku od towarów i usług.
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zatwierdzania wysokości opłat za usługi wymienione w § 1, świadczone przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku, a także do zatwierdzania cen wynajmu sprzętu przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku oraz stawek roboczogodzin.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/145/08 Rady Gminy Gródek z dnia 3 października 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz korzystania z gminnego wysypiska odpadów komunalnych i gminnej oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 252, poz. 2591).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama