| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/249/10 Rady Gminy Radziłów

z dnia 12 marca 2010r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Radziłów na stałe obwody głosowania


Na podstawie art. 31 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatow i sejmików województwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Radziłów na wniosek Wójta Gminy Radziłów uchwala, co nastepuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w podziale Gminy Radziłow na stałe obwody głosowania poprzez:
1. Z granic obwodu głosowania nr 2 następuje wyłaczenie sołectwa Rydzewo - Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Wiązownica - nr okręgu 5, siedziba obwodowej komisji wyborczej mieści się w Filii Nr 1 Biblioteki Samorządowej w Słuczu.
2. Zmienia się obwód głosowania nr 3 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy i obejmował okręg wyborczy nr 6, na obwód głosowania nr 3 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szkole Podstawej w Słuczu i obejmuje okręg wyborczy nr 5.
3. Zmienia się obwód głosowania nr 4 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Bibliotece Samorządowej w Radziłowie i obejmował okręgi wyborcze 7,8, na obwód głosowania nr 4 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy i obejmuje okręg wyborczy nr 6.
4. Zmienia się obwód głosowania nr 5 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szkole Podstawowej w Kramarzewie i obejmował okręgi wyborcze 9,10, na obwód głosowania nr 5 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziłowie i obejmuje okręgi wyborcze nr 7,8.
5. Zmienia się obwód głosowania nr 6 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szkole Podstawowej w Mścichach i obejmował okręgi wyborcze 11,12, na na obwód głosowania nr 6 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Bibliotece Samorządowej w Radziłowie i obejmuje okręg wyborczy nr 9.
6. Tworzy się obwód głosowania nr 7 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szkole Podstawowej w Kramarzewie i obejmuje okręgi wyborcze nr 10,11.
7. Tworzy się obwód głosowania nr 8 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szkole Podstawowej w Mścichach i obejmuje okręg wyborczy nr 12.
8. Tworzy się obwód głosowania nr 9 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Świetlicy wiejskiej w Okrasinie i obejmuje okręg wyborczy nr 13.
§ 2. Podział gminy na stałe obwody głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych po zmianach określa załacznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Podlaskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowa przyjęty.
Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz
Załącznik do Uchwały Nr XLIII/249/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

załacznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »