Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Wójta Gminy Grabowo

z dnia 19 marca 2010r.

zestawienie danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Grabowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873), ogłasza się zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009 roku, położonych na obszarze Gminy Grabowo.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Grabowo
a) I półrocze
Stawki czynszu za powierzchni użytkowej lokalu
Powierzchnia
lokalu
Standard
lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu
do 1918 r. 1919-1945 1946-1970 1971-2002 po 2002 r.
zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry
poniżej A 1) **.
2)......
B
C
do A
B 1,82 0,62 1,32
C
powyżej do A 2,78
B
C
powyżej A 2,78
B
C
b) II półrocze
Stawki czynszu za powierzchni użytkowej lokalu
Powierzchnia
lokalu
Standard
lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu
do 1918 r. 1919-1945 1946-1970 1971-2002 po 2002 r.
zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry
poniżej A 1) **...
2)......
B
C
do A
B 1,82 0,62 1,32
C
powyżej do A 3,06
B
C
powyżej A 3,06
B
C
A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku )

B - standard średni ( wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C - standard niski ( brak instalacji wodociągowo -kanalizacyjnej )

* - budynek wymaga remontu

1)** stawka czynszu najniższa: średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa: średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby

Wójt Gminy

inż. Józef Wiszowaty
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe