Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Burmistrza Lipska

z dnia 22 marca 2010r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009 roku, położonych na obszarze Gminy Lipsk

Tekst pierwotny

Zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz.1873), ogłasza się zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009 roku, położonych na obszarze Gminy Lipsk:
a) I półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Powierzchnia
lokalu
Standard
lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918 r. 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002 r.
zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry
poniżej 40 m2 A 6,72
B
C
40 m2 do 60 m2 A 1)3,96
2)7,31
B
C
powyżej 60 m2 do 80 m2 A 1)3,96
2)7,31
B 1,00
C
powyżej 80 m2 A
B
C
b) II półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Powierzchnia
lokalu
Standard
lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918 r. 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002 r.
zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry
poniżej 40 m2 A 6,72
B 1,73
C
40 m2 do 60 m2 A 1)1,36
2)7,31
B 1,34
C
powyżej 60 m2 do 80 m2 A 1)3,96
2)7,31
B 1,00
C
powyżej 80 m2 A 5,81
B
C
A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) B - standard średni ( wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) C - standard niski ( brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej) * - budynek wymaga remontu 1)** stawka czynszu najniższa: średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek 2) stawka czynszu najwyższa: średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Burmistrz

mgr Małgorzata Cieśluk
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe