reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/165/09 Rady Gminy Wyszki

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 184 i art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 , z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę 272.723 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę 272.723 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę 194.841 zł, z tego:
1) W dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 91.841 zł.
2) W dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł.
3) W dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 10.000 zł, w tym:
a) w § 4100 - Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne o kwotę 3.000 zł,
b) w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł,
c) w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł.
4) W dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy o kwotę 23.000 zł.
5) W dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 40.000 zł.
2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 194.841 zł, z tego:
1) W dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 174.841 zł, w tym:
a) w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł,
b) w § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 39.000 zł,
c) w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 120.841 zł.
2) W dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.000 zł, w tym:
a) w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł,
b) w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000 zł,
c) w § 4700 - Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu słuzby cywilnej o kwotę 1.000 zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany następujących załączników do budżetu gminy:
1. "Zadań inwestycyjnych w 2009 r." zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. "Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r." zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. "Dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r." zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: 12.521.311 zł.
2. Plan wydatków ogółem: 13.121.182 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 599.871 zł zostanie pokryty następującymi przychodami:
1) środkami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 499.871 zł,
2) wolnymi środkami w kwocie 100.000 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Mieczysław Warpechowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/165/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/165/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/165/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXI/165/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/165/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXI/165/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Kubicz

Doradca podatkowy, Partner Kancelarii LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i Compliance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama