Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 389/09 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 31 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) i § 15 pkt 2 uchwały Nr XXX/163/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2009 - zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W budżecie miasta na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian w budżecie miasta polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 397 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 397 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Po dokonanych zmianach:
1) plan dochodów wynosi ogółem 45 774 868 zł,
2) plan wydatków wynosi ogółem 50 735 607 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Krzysztof Waszkiewicz
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 389/09
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Przesunięcie wydatków
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 389/09
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Zwiększenie dochodów
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 389/09
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Zwiększenie wydatków
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe