reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/179/10 Rady Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/137/08 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości, szczególowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego


Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, z 2009r. nr 1 poz.1 z 2008 Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800 z 2008 Nr 145, poz. 917, z 2009 Nr 1, poz. 1, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 ) zwanej dalej "Kartą Nauczyciela", w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z 2004r. nr 102, poz. 1055, Nr 67, poz. 1759 oraz z 2007 nr 223, poz. 1458 nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 92 poz. 753) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późniejszymi zm.) zwanego dalej rozporządzeniem Rada Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVII/137/08 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku stanowiącym Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 ust 3 otrzymuje brzmienie: "w każdym roku budrzetowym na dodatek motywacyny przeznacza się 2,5% środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenie zasadnicze".
2. § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie: "Dodatek motywacyjny dla nauczyciela oraz dyrektora nie może być wyższy niż 30% jego wynagrodzenia zasadniczego w każdym roku budżetowym".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

mgr inż. Bogusław Zduniewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama