reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/218/10 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 25 marca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy


Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1453 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, Nr 6, poz. 33 i Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/158/08 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 332, poz. 3556) § 1. otrzymuje brzmienie:
" § 1. Upoważnia się Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy do wykonywania czynności organu właściwego wierzyciela i dłużnika oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, określonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 1, poz. 7 z 2009 r.), w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w szczególności w sprawach:
1) zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymywanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
2) umorzenia należności dłużników alimentacyjnych, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty. "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama